Εκτυπώσεις για Ξενοδοχεία

Καλύπτουμε όλες τις έντυπες ανάγκες του ξενοδοχείου σας προσφέροντας άριστη ποιότητα σε οικονομικές τιμές. Εσωτερικά Έντυπα Ξενοδοχείου, Διαφημιστικά Μπλοκ Δωματίων και Υποδοχής, έντυπα υποδοχής ξενοδοχείου, Μπλοκ Παραγγελιών Εστιατορίου, Μπλοκ Προμηθειών Ξενοδοχείου, Καρτελάκια Do not disturb, Ενημερωτικά Φυλλάδια Ξενοδοχείου, Ενημερωτικά Δωματίου, folders, Key Holder, Luggage Tags, Registration Card, Comment Card.

Μερικά παραδείγματα τιμών εκτυπώσεων μας:

Εσωτερικά Έντυπα Ξενοδοχείου

διάσταση Α4

Χαρακτηριστικά εκτύπωσης: 1 όψη 90γρ.γραφής Διάσταση Α4 21Χ29,7 εκ.

Scroll right
χρώματα εκτύπωσης
τεμάχια 1χρώμα 2χρώματα 3χρώματα 4χρωμία*
1000 60€ 85€ - -
2000 70€ 105€ - 62€
5000 105€ 140€ - 96€
10000 150€ 190€ - 150€

Όλος ο τιμοκατάλογος

Μπλοκ 2πλότυπα,3πλότυπα διακίνησης Ξενοδοχείου, μπαρ, εστιατορίου

διάσταση Α4

Χαρακτηριστικά εκτύπωσης: 1 όψη εκτύπωση, 50φύλλων με πλάτη χαρτόνι, εξώφυλλο, περφορέ και αρίθμηση βιβλιοδεσία καρφίτσα.

Μονόχρωμα
20 τεμάχια 50 τεμάχια 100 τεμάχια
2πλότυπα 100€ 195€ 330€
3πλότυπα 125€ 240€ 410€
δίχρωμα
2πλότυπα 155€ 230€ 385€
3πλότυπα 165€ 275€ 470€
τετράχρωμα
2πλότυπα 235€ 335€ 480€
3πλότυπα 240€ 360€ 530€

Όλος ο τιμοκατάλογος

Διαφημιστικά μπλοκάκια δωματίου και υποδοχής

διάσταση Α5

Χαρακτηριστικά εκτύπωσης: 80γρ. γραφής, 1 όψη εκτύπωση, 50φύλλων ψαροκολλητά με πλάτη χαρτόνι.

τεμάχια 1χρώμα 2χρώματα 4χρωμία*
CMYK σε
100γρ
50 85€ 120€ 80€
100 110€ 150€ 100€
200 150€ 190€ 156€
300 180€ 240€ 215€
400 230€ 290€ 300€

Όλος ο τιμοκατάλογος

Ενημερωτικά έντυπα δωματίου*

Σε διάφορες διαστάσεις

Χαρακτηριστικά εκτύπωσης: 4χρωμία offset στα 150 illustration 1 ή 2 όψεις

τεμάχια A5 A4 A3
2 όψεις 2 όψεις 2 όψεις
1250 43€ 82€ 160€
2500 52€ 98€ 193€
5000 73€ 142€ 274€
10000 123€ 231€ 417€

Όλος ο τιμοκατάλογος

Key Holder και folders

ανάπτυγμα 20,5Χ24 εκ.

Χαρακτηριστικά εκτύπωσης: Offset εκτύπωση 4χρωμία σε 300γρ.Velvet με έτοιμο δικό μας καλούπι κουμπωτό. κατάλληλο για αποδείξεις cafe, εστιατορίου , κάρτες ξενοδοχείου, εισιτήρια, κ.α.

1 ή 2 όψεις εκτύπωση
τεμάχια τιμή χωρίς πλαστικοποίηση τιμή με ματ ή γυαλιστερή πλαστικοποίηση μιας όψης
1000 320€ 410€
2000 370€ 460€
5000 550€ 660€

Όλος ο τιμοκατάλογος

* αφορά τιμή συνεκτύπωσης

Συνεκτύπωση είναι η συμπαραγωγή εντύπων με στόχο τον επιμερισμό του κόστους παραγωγής. Μάθετε περισσότερα για την Entypa.net και τις συνεκτυπώσεις εδώ!

Οι τιμές περιλαμβάνουν:
  • Έλεγχο προδιαγραφών, μοντάζ, χαρτί, εκτύπωση, κοπή, έλεγχο ποιότητας
Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν:
  • Φ.Π.Α.
  • Kατασκευή μακέτας & μεταφορικά στην έδρα σας.
Χρόνος παραγωγής:
  • 3 εργάσιμες μέχρι 3χρώματα, 2-5 εργάσιμες για την 4χρωμία.