Εκτύπωση πιστοποιημένων δοκιμίων

Όταν η εκτύπωση σας απαιτεί ακρίβεια στην χρωματική απόδοση, για παράδειγμα χρωματολόγια για προϊόντα όπως: βαφές, βερνίκια κτλ., θα πρέπει να εκτυπωθεί ειδικό ψηφιακό δοκίμιο με πιστοποίηση fogra.

Πριν λοιπόν την εκτύπωση του εντύπου σας θα πρέπει να τυπώσουμε το σχετικό δοκίμιο το οποίο αφότου εγκριθεί από εσάς τότε θα ξεκινήσει η εκτύπωση του εντύπου σας. Ο χρόνος παραγωγής του δοκιμίου αυτού είναι συνήθως 24 ώρες.