Δωρεάν βασικός έλεγχος αρχείων προς εκτύπωση

O λεγόμενος και προεκτυπωτικός έλενχος, σε κάθε αρχείο πριν σταλεί για εκτύπωση, ελέγχεται εάν πληρή τις εξείς προυποθέσεις:

1. Έαν η μορφή αρχείων σας είναι σε .pdf .tiff.

2. Έαν η κωδικοποίηση των χρωμάτων είναι σε cmyk ή pantone (για offset εκτύπωση) ή rgb (για ψηφιακή εκτύπωση).

3. Έαν η ανάλυση είναι 300dpi.

4. Έαν τα ξακρίσματα είναι 3mm σε κάθε πλευρά και υπάρχουν σημεία κοπής.

5. Έαν όλα τα στοιχεία της μακέτα σας (γράμματα, φωτογραφίες, σχέδια, λογότυπα) να είναι τοποθετημένα τουλάχιστο 5mm μέσα από τα σημεία κοπής.

6. Έαν τα σημεία διπλώματος (εφόσον διπλώνει το έντυπο σας) είναι σωστά.

7. Εάν όλες οι γραμματοσειρές να είναι outline.

Ο έλεγχος αυτός διασφαλίζει σε ένα πολύ μεγάλο μέρος την τελική ποιότητα των εντύπων. Στην περίπτωση που τα αρχεία σας δεν πληρούν κάποια ή κάποιες από τις προδιαγραφές σας ενημερώνουμε με email ή και τηλεφωνικά προκειμένου να κάνετε εσείς ή ο γραφίστας σας τις απαιτούμενες διορθώσεις.

Σε περίπτωση που υπάρχει αδυναμία από πλευρά σας να αναλαμβάνετε εσείς τη διόρθωση της μακέτας μπορείτε να την αναθέσετε σε εμάς κατόπιν συνεννόησης.